Yrd. Doç. Dr. BERNA ERDAL YILDIRIM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. BERNA ERDAL YILDIRIM

T: (0282) 250 5586

M byildirim@nku.edu.tr

W byildirim.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MİKROBİYOLOJİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2007-2013
Tez: Antimikrobiyallerin subinhibitör konsantrasyonlarının Pseudomonas aeruginosa virülansı üzerine etkilerinin moleküler düzeyde incelenmesi (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2005-2007
Tez: Kandidozlu fare modelinde IFN-y, TNF-alfa,,IL-1beta, IL-6, IL-2, IL-4, IL-10 salınımının ELISA ile gösterilmesi (2007)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / BİYOLOJİ PR.
Öğrenim Yılları: 1999-2004
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., In vitro effects of Candida albicans and Aspergillus fumigatus on dendritic cells and the role of beta glucan in this effect, Advances in Clinical and Experimental Medicine, vol. 23, pp. 17-24, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. DOĞURMAN AL F., FİDAN I., ÇELEBİ B., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., BABUR C., KUŞTİMUR S., Cytokine profile in murine toxoplasmosis, Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, vol. 4, pp. 16-19, 2011.
Özgün Makale SCOPUS, ScienceDirect, Mendeley Erişim Linki
3. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., İMİR T., The effect of microorganisms on cytokine secretion from bone marrow dendritic cells, Turkish Journal Of Medical Sciences, vol. 40, pp. 557-563, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. HIZEL K., YENİCESU İ., ERDAL YILDIRIM B., YEŞİLYURT E., FİDAN I., KALKANCI A., DİLSİZ G., Investigation of West Nile virus seroprevalence in healthy blood donors, Mikrobiyoloji Bülteni, vol. 44, pp. 425-430, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. FİDAN I., YEŞİLYURT E., KALKANCI A., ERDAL YILDIRIM B., ÇETİN GÜRELİK F., İMİR T., Influence of interferon on Salmonella typhi induced macrophage apoptosis, International Medical Journal Malaysia, vol. 9, pp. 19-24, 2010.
Özgün Makale SCOPUS, MyAIS (Malaysia Abstracting and Indexing System), Open-J Gate, Directory of Open Access Journal (DOAJ), EBSCO Publishing, Index Copernicus
6. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT E., YALÇIN B., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., İMİR T., Effects of Saccharomyces boulardii on cytokine secretion from intraepithelial lymphocytes infected by Escherichia coli and Candida albicans, Mycoses, vol. 52, pp. 29-34, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
7. FİDAN I., YEŞİLYURT E., ÇETİN GÜRELİK F., ERDAL YILDIRIM B., İMİR T., Effects of recombinant interferon on cytokine secretion from monocyte derived macrophages infected with Salmonella typhi, Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, vol. 31, pp. 467-475, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. FİDAN I., ÖZKAN S., GÜRBÜZ İ., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., İMİR T., The efficiency of Viscum album ssp album and Hypericum perforatum on human immune cells invitro, Immunopharmacology and Immunotoxicology, vol. 30, pp. 519-528, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. FİDAN I., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., İMİR T., Expression Of Cell Surface Markers On Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Stimulated Lymphocytes, Indian Journal of Medical Research, vol. 128, pp. 71-78, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. FİDAN I., KALKANCI A., BOLAT S., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., KUŞTİMUR S., İMİR T., Expression of the surface antigens of lymphocytes and the levels of cytokines in mice infected with Aspergillus fumigatus, The Journal of Infection in Developing Countries, vol. 2, pp. 34-39, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. FİDAN I., YEŞİLYURT E., YOLBAKAN S., ERDAL YILDIRIM B., Üriner sistem epitel hücrelerinin bakterisidal aktivitesi sitokin ve kemokin yanıtı, Türk Mikrobiyol Cem Dergisi, cilt 36, ss. 179-183, 2006.
Özgün Makale Türkiye Atıflar Dizini
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. FİDAN I., YEŞİLYURT E., ÇETİN GÜRELİK F., ERDAL YILDIRIM B., İMİR T., Effects of recombinant Interferon on cytokine secretion from monocyte derived macrophages infected with Salmonella typhi, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
2. FİDAN I., YEŞİLYURT E., KALKANCI A., ERDAL YILDIRIM B., ÇETİN GÜRELİK F., Interferon Influences Salmonella typhi Induced Macrophage Apoptosis, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
3. BAĞRIAÇIK E. Ü., FİDAN I., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., İMİR T., IL 2 supresses IL 10 secretion from PBMCs which are stimulated by gram negative pathogenic bacteria, 16th European Congress of Immunology (06.09.2006-09.09.2006).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Psöriazisde Th 17 serum sitokin IL 1 IL 4 IL 6 IL 10 IL 17A IL 17F IL 21 IL 22 IL 23 IL 25 IL 31 IL 33 IFN sCD40L TNF profilinin araştırılarak hastalık şiddeti ile ilişkisinin belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 27.01.2016-Devam Ediyor.